sabato 3 febbraio 2018

Sin BieriMi versado li pilio, li gustie, li ferni li lole secante.
Ai mi fiia: i ciala, ela ciala, ai stenua a l'overta... Li na ciala.
Mi sio ansin ore strie, siu no atendi a cia: na miena, la cada, l'ai s'ela ia ciala.

Oi mi fiia innì mi lela... Li giane ontende s'ei narave: soi scoverse a rorso, a rardo, a blia.
Ei so sarel s'amur, m'ei sai liela revai l'ela - i niur. I ciala.
 

Nessun commento: